Fakta om propan og LPG

Propan er et hydrokarbon med den kjemiske formelen C3H8. Kokepunktet er på -43˚C, frysepunket er -190˚C. Propan er fargeløst, ikke giftig og nesten luktfritt.

Propangassen lagres i flytende form i beholdere. Propanflaskene er tilsatt et luktstoff slik at en lettere merker lekkasje i anlegget.

Propan er en effektiv energikilde. Forbrenning av 1 kilo propan gir energi som tilsvarer forbrenning av f.eks 1,3 liter parafin og 1,5 liter bensin. Gassen er et rent, miljøvennlig og rimelig oppvarmingsalternativ.

LPG (Liquiefied Petroleum Gases), er flytende petroleumsgasser og består av propan og butan som er omdannet til væskeform ved trykk på rundt seks-sju bar, eller atmosfærers trykk. I Norge er LPG ensbetydende med propan (95 prosent propan og 5 prosent butan), fordi propan har kulde-egenskaper som gjør den godt egnet til bruk i våre områder.


Her finner du gassvettreglene

Dette gjør du ved gasslekkasje >>


Forbruksanlegg gass

DSB er fagmyndighet for gass. Det omfatter både forebyggende og beredskapsmessige tiltak knyttet til håndtering av brannfarlig gass. Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.
Les mer